Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

Kontynuujemy wątki z poprzednich lat, a zajmowaliśmy się ostatnio filozofią polityki. O systemie politycznym i jego ewolucji w starożytnym Rzymie będzie opowiadał prof. Paweł Janiszewski. 

 

Początki filozofii to między innymi Heraklit. Mamy w naszym kraju wybitnego znawcę pism Heraklita, dra Wojciecha Wrotkowskiego. Jak rozumieć tę zagadkową postać, co o niej wiemy a co jest mitem - to będzie przedmiot dociekań.

 

Co właściwie Hegel miał na myśli, oto jest pytanie? Tyle jest różnych opinii, że poprosiliśmy prof. Jakub Kloc-Konkołowicza z Instytutu Filozofii UW, by przedstawił nam aktualną stan badań nad myśla tego wielkiego niemieckiego filozofa. 

 

Platon i jego ostatnie dzieło Prawa jest mało znane. Przybliży nam je tłumaczka tekstu prof. Dorota Zygmuntowicz. 

 

Poczucie winy ma długą historię. Kiedy się zrodziło jak się rozwijało, czy może są kultury oparte na poczuciu winy - wprowadzenienie w tematykę na wykładzie prof. Tadeusza Bartosia, dyrektora programowego WSFT. 

 

Rola kobiety w starożytności - to zagadka, choć nie do końca. Prof. Krystyna Stebnicka przedstawi nam wyniki najnowszych badań w tej sprawie. 

 

Reformacja, luteranizm, narodziny i dalszy rozwój, w Niemczech i nie tylko - to będzie zadanie dra habl Jerzego Sojki z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

 

W XX wieku wiele zmieniło się w teologii katolickiej - historię tej ewolucji przedstawi dr Sebastian Duda.

 

Szczegółowy program można znaleźć w zakładce  WYKŁADY.

 

 Zapisy - od pierwszego września 2019 roku.