Studium Filozofii i Historii Idei WSFT powstało w 2007 roku. Założycielami WSFT są Anna Krajewska (prezes Fundacji) oraz Tadeusz Bartoś (dyrektor programowy). Fundacja prowadzi cykl całorocznych wykładów i seminariów a także razem z Centrum Łowicka organizuje debaty oraz spotkania z autorami książek.

Nasze zajęcia przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z filozofii, historii idei, historii kultury, religii. Poznać i zrozumieć cywilizację, w której żyjemy - to interesuje nas najbardziej! Od starożytności do dnia dzisiejszego! Zapraszamy wyśmienitych wykładowców, którzy pomagają nam przybliżyć najciekawsze i najbardziej pasjonujące kwestie ewolucji myśli naszego kręgu kulturowego.

Naszą dewizą jest myślenie krytyczne. Myślenie nie może być nawykiem, odruchem, przyzwyczajeniem. To ciągłe poszukiwanie, otwarcie na rozmaite wizje świata, nowe informacje. Myślenie, także przeciwko sobie, swoim własnym najgłębszym przekonaniom. Wychodzenie poza stereotypy.

Co roku dołączają do naszego grona nowi słuchacze, jest też grupa stałych uczestników, dla których znajdujemy nowych wykładowców i nowe tematy. W programie mamy więc element kontynuacji i element nowości. Nasze studia nie mają końca, ciągle pojawiają się nowe ciekawe problemy, nieustannie dowiadujemy się o interesujących wykładowcach w kraju i na świecie, których staramy się do nas zapraszać.

Równolegle do comiesięcznych wykładów (raz w miesiącu, zawsze w sobotę) prowadzone są przez prof. Tadeusza Bartosia cotygodniowe seminaria filozoficzne. Praca seminaryjna to wspólne czytanie wielkich filozoficznych tekstów, komentarz i dyskusja.

Zajęcia stacjonarne (wykłady i seminaria) odbywają się w Centrum Łowicka w Warszawie. Od zeszłego roku umożliwiamy także uczestnictwo w wykładach online osobom, które nie mogą uczestniczyć osobiście w zajęciach, z różnych stron świata.

 

Zapraszamy do wspólnej przygody intelektualnej!
Anna Krajewska, Prezes Fundacji WSFT
Prof. Tadeusz Bartoś, Dyrektor Programowy Fundacji