Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

Studium Filozofii i HIstorii Idei WSFT zaprasza wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z filozofii, historii idei, historii kultury, religii. Rozwój cywilizacji zachodniej - to interesuje nas najbardziej! Od starożytności do dnia dzisiejszego. Zapraszamy wykładowców, którzy mogą nam przybliżyć najciekawsze i najbardziej pasjonujące kwestie ewolucji myśli naszego kręgu kulturowego.

Od ponad dziesięciu lat zbieramy się raz w miesiącu, w soboty, w Centrum Łowicka w Warszawie, by wysłuchać wykładów na wspomniane tematy. Od kilku lat umożliwiamy też dostęp do nagrań wykładów  z bieżącego roku akademickiego osobom, które nie mogą uczestniczyć osobiście w zajęciach, z różnych stron świata.

Naszymi słuchaczami są ludzie rozmaitych zawodów i w różnym wieku. Począwszy od studentów, przez aktywnych zawodowo nauczycieli, prawników, inżynierów, dziennikarzy, lingwistów, biznesmenów, naukowców, po będących już w stanie spoczynku emerytów. Wśród wykładowców WSFT znajdą Państwo wybitnych specjalistów, chcemy bowiem wiedzę ekspertów w wybranych dziedzinach przybliżać w przystępnej formie.

Studium Filozofii i Historii Idei WSFT powstało w 2007 roku jako Warszawskie Studium Filozofii i Teologii. Wcześniej funkcjonowało jako Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii w Warszawie. Założycielami WSFT są Anna Krajewska (prezes Fundacji WSFT) oraz Tadeusz Bartoś (dyrektor programowy WSFT). 

Co roku dołączają do naszego grona nowi słuchacze, jest też grupa stałych uczestników, dla których znajdujemy nowych wykładowców i nowe tematy. W programie mamy element kontynuacji i element nowości. Nasze studia nie mają końca, ciągle pojawiają się nowe ciekawe problemy, nieustannie dowiadujemy się o interesujących wykładowcach w kraju i na świecie, których staramy się do nas zapraszać.

Równolegle do comiesięcznych wykładów prowadzone są przez Tadeusza Bartosia cotygodniowe seminaria filozoficzne, zawsze we wtorki o 19.00. Praca seminaryjna to wspólne czytanie wielkich filozoficznych tekstów, komentarz i dyskusja. Dopiero na seminariach uczymy się filozoficznego myślenia! 

Myślenie krytyczne, otwarcie na rozmaite wizje świata, myślenie także przeciwko sobie, swoim własnym najgłębszym przekonaniom – to ważna dewiza naszego Studium. Myślenie nie może być nawykiem, odruchem, przyzwyczajeniem. Stąd nasza ciekawość nowej wiedzy, nowych nauczycieli.

Dołączcie do nas!

Anna Krajewska, prezes Fundacji WSFT

Tadeusz Bartoś, dyrektor programowy WSFT