Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)
Rok
16-10-202110:00-11:15prof. Paweł Janiszewski (Wydział Historyczny UW)prof. Paweł Janiszewski (WH UW); Epidemie i zarazy w antycznym świecie
16-10-202111:30-12:45prof. Marcin Poręba (WF UW)Zrozumieć Kanta, cz. I
16-10-202113:15-14:30prof. Kalina Wojciechowska (CHAT) Bultmannowska egzegeza Ewangelii Jana, cz. I
13-11-202110:00-11:15prof. Paweł Janiszewski (Wydział Historyczny UW)Religia, magia i theurgia antyczna przeciw klęskom i epidemiom
13-11-202111:30-12:45prof. Marcin Poręba (WF UW)Zrozumieć Kanta, cz. II
13-11-202113:15-14:30prof. Kalina Wojciechowska (CHAT) Bultmannowska egzegeza Ewangelii Jana, cz. II
11-12-202110:00-11:15prof. Paweł Janiszewski (Wydział Historyczny UW)Los, fatum, opatrzność, przypadek ... mechanizmy kierujące dziejami według autorów antycznych
11-12-202111:30-12:45prof. Andrzej Serafin (IF UP)Młody Heidegger o Platonie
11-12-202113:15-14:30prof. Marek Węcowski (Wydział Historyczny UW)Kultura Grecji archaicznej, cz. I
22-01-202210:00-11:15prof. Marek Węcowski (Wydział Historyczny UW)Kultura Grecji archaicznej, cz. II
22-01-202211:30-12:45prof. Marek Woszczek (UAM)Filozof o kwantach
22-01-202213:15-14:30prof. Andrzej Serafin (IF UP)Młody Heidegger o Arystotelesie
19-02-202210:00-11:15prof. Łukasz Niesiołowski-Spano (Wydział Historyczny UW)Hellenizacja religii żydowskiej IV-I w. p.n.e., cz. I
19-02-202211:30-12:45prof. Daniel R. Sobota (IFiS PAN)Czarne zeszyty Heideggera
19-02-202213:15-14:30prof. Marek Węcowski (Wydział Historyczny UW)Kultura Grecji archaicznej, cz. III
19-03-202210:00-11:15prof. Łukasz Niesiołowski-Spano (Wydział Historyczny UW)Hellenizacja religii żydowskiej IV-I w. p.n.e., cz. II
19-03-202211:30-12:45prof. Andrzej Leder (IFiS PAN)w przygotowaniu
19-03-202213:15-14:30prof. Marek Węcowski (Wydział Historyczny UW)Kultura Grecji archaicznej, cz. IV
02-04-202210:00-11:15dr Paweł Boguszewski (Instytut Nenckiego)Co nowego w neurobiologii
02-04-202211:30-12:45prof. Andrzej Leder (IFiS PAN)w przygotowaniu
02-04-202213:15-14:30prof. Marek Węcowski (Wydział Historyczny UW)Kultura Grecji archaicznej, cz.V
14-05-202210:00-11:15dr Piotr Ashwin-Siejkowski (King s College London)Rozwój teologii chrześcijańskiej II i III wieku, cz. I
14-05-202211:30-12:45dr Piotr Ashwin-Siejkowski (King s College London)Rozwój teologii chrześcijańskiej II i III wieku, cz. II
14-05-202213:15-14:30prof. Marek Węcowski (Wydział Historyczny UW)Kultura Grecji archaicznej, cz. VI