Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach Warszawskiego Studium Filozofii i Teologii

logo wsft

Rok akademicki 2017/2018

(zaznacz krzyżykiem) Zgłaszam swoje uczestnictwo w wykładach WSFT w roku akademickim 2015/2016 i zobowiązuję się do wpłacenia 600 zł za wykłady do 10 października br. na konto Fundacji: 31 1140 2017 0000 4102 0693 4477 (Multibank, Grupa BRE Bank).

(zaznacz krzyżykiem) Zgłaszam swoje uczestnictwo w seminarium WSFT na temat dialogów Platona w roku akademickim 2015/2016 i zobowiązuję się do wpłacenia 200 zł za zajęcia do 10 października br. na konto Fundacji : 31 1140 2017 0000 4102 0693 4477 (Multibank, Grupa BRE Bank).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach związanych z organizacją zajęć WSFT, w szczególności na potrzeby doręczania zawiadomień o terminach zajęć WSFT oraz innych informacji i materiałów dotyczących działalności Fundacji WSFT (art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).