Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

Program tegorocznych wykładów jest zarówno kontynuacją tematów podejmowanych w poprzednich latach, jak i szeregiem nowości.

 

Kontynuujemy nasze zainteresowania dotyczące początków chrześcijaństwa, źródeł filozofii greckiej. Zaprosiliśmy w tym roku dwóch historyków. Prof. Włodzimierz Lengauer (IH UW) przedstawi w kilku wykładach rozwój myśli religijnej greków, co myśleli o zaświatach, o zbawieniu, jak praktykowali swoją religię. Może to dać nam pewien pogląd na ile religia grecka znajduje swoje kontynuacje w chrześcijaństwie.

 

W tym duchu prof. Paweł Janiszewski (IH UW) przedstawi nam rozwój ruchów religijnych chrześcijańskich, do VI wieku naszej ery. Niektóre z nich były pod silnym wpływem kultury greckiej, inne wręcz przeciwnie (szczegóły w programie wykładów).

 

Kontynuujemy wykłady z teologii współczesej. Dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi) poruszy m.in. takie tematy jak pojęcie duszy, nagość, przebaczenie i pojednanie.

 

Filozofia Fryderyka Nietzschego, za jego życia nieznana, stała się na początku XX wieku potężnie oddziałującym dziełem. Historię recepcji tej myśli w kulturze i myśli niemieckiej przedstawi prof. Paweł Pieniążek z Uniwersytetu Łódzkiego. Pozostaniemy w świecie filozofii niemieckiej słuchając wykładów dr hab. Pauliny Sosnowskiej, która przedstawi pogląd Hannah Arendt na temat zerwania tradycji kulturowej w XX wieku.

 

A poza nasz stały gość farmakolog prof. Jerzy Vetulani opowie o neurolobiologicznych podstawach strachu i lęku, oraz o leczniczych właściwościach marihuany. 

 

Szczegółowy program można zobaczyć w zakładce  WYKŁADY.

System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]