Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)
Rok
22-10-2016
10:00-11:15dr hab. Piotr Augustyniak (Uniw. Ekonom. Kraków)Filozofia Cezarego Wodzińskiego
11:30-12:45prof. dr hab. Paweł JaniszewskiRóżne twarze antycznego chrześcijaństwa i świat cywilizacji grecko-rzymskiej": Inne / "nie-Pawłowe" chrześcijaństwo
13:15-14:30prof. dr hab. Wlodzimierz Lengauer (Inst. Hist. UW)Dionizos i zaświaty: Grecy i bogowie – koncepcja bóstwa i charakter politeizmu
19-11-2016
10:00-11:15prof. dr hab. Paweł JaniszewskiRóżne twarze antycznego chrześcijaństwa i świat cywilizacji grecko-rzymskiej: Chrześcijanie wobec kultury klasycznej w życiu codziennym i prywatnym
11:30-12:45prof. dr hab. Jerzy Vetulani (PAN)Strach i lęk - perspektywa neurobiologiczna
13:15-14:30prof. dr hab. Wlodzimierz Lengauer (Inst. Hist. UW)Dionizos i zaświaty: pisma „orfickie”, problem Orfeusza, wiedza o bogach i hieroi logoi
17-12-2016
10:00-11:15prof. dr hab. Paweł JaniszewskiRóżne twarze antycznego chrześcijaństwa i świat cywilizacji grecko-rzymskiej: Główny / "Pawłowy" nurt chrześcijaństwa a cywilizacja grecko - rzymska w I - III wieku
11:30-12:45prof. dr hab. Jerzy Vetulani (IF PAN)Lecznicze właściwości marihuany
13:15-14:30prof. dr hab. Wlodzimierz Lengauer (Inst. Hist. UW)Dionizos i zaświaty: kosmogonia orfików. Jajo kosmiczne, powstanie świata
21-01-2017
10:00-11:15prof. dr hab. Paweł Janiszewski (IH UW)Różne twarze antycznego chrześcijaństwa i świat cywilizacji grecko-rzymskiej: Czy chrześcijanin może czytać Homera? Starcie pogaństwa i chrześcijaństwa czasach Juliana Apostaty
11:30-12:45prof. dr hab. Paweł Pieniążek (UŁ)Niemiecka recepcja Nietzschego: Początki (literacko-filozoficznej) recepcji myśli Nietzschego oraz odczytania nazistowskie
13:15-14:30prof. dr hab. Wlodzimierz Lengauer (Inst. Hist. UW)DIonizos i zaświaty: różnorodność greckich wyobrażeń o pośmiertnych losach człowieka
18-02-2017
10:00-11:15dr hab. Tadeusz Bartoś, prof AHŚmierć wyobraźni - Heidegger, Miłosz, Hillman i inni. Współczesne ubolewania
11:30-12:45prof. dr hab. Paweł Janiszewski (IH UW)Różne twarze antycznego chrześcijaństwa i świat cywilizacji grecko-rzymskiej: Chrześcijaństwo po zwycięstwie i przegrani poganie
13:15-14:45prof. dr hab. Paweł Pieniążek (UŁ)Niemiecka recepcja Nietzschego: egzystencjalna wykładnia filozofii Nietzschego - K. Jaspers
18-03-2017
10:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Ciało w Nowym Testamencie (sarx, soma, zmartwychwstanie)
11:30-12:45prof. dr hab. Paweł Pieniążek (UŁ)Niemiecka recepcja Nietzschego: Nietzsche między Grecją a nowoczesnością - interpretacja K. Löwitha
13:15-14:45dr hab. Paulina Sosnowska (Wydz. Pedagog. UW)Arendt i Heidegger: zerwanie nici tradycji, cz. I
22-04-2017
10:00-11:15prof. dr hab. Paweł Pieniążek (UŁ)Niemiecka recepcja Nietzschego: Nietzsche jako ostatni metafizyk Zachodu - wykładnia M. Heideggera
11:30-12:45dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)"Dusza do zbawienia koniecznie potrzebna?" - pojęcie duszy w początkach chrześcijaństwa
13:15-14:30dr hab. Paulina Sosnowska (Wydz. Pedagog. UW)Arendt i Heidegger: zerwanie nici tradycji, cz. II
20-05-2017
10:00-11:15dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi)Zgorszenie nagością - czyli ślady teologii we współczesnej kulturze i co o tym ma do powiedzenia G. Agamben
11:30-12:45prof. dr hab. Paweł Pieniążek (UŁ)Niemiecka recepcja Nietzschego: szkoła frankfurcka
13:00-14:15dr Łukasz KołoczekCzy w filozofii jest miejsce na myślenie po polsku?