Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

By zrozumieć myśliciela trzeba obcować z jego myślą. Nie ma innej drogi. Stąd idea wspólnej lektury i dyskusji nad tekstami Platona. W nowym roku akademickim po podsumowaniu dotychczasowej pracy czytać będziemy 9 i 10 księgę Państwa, następnie Polityk - ważny tekst o tym czy władca ma podlegać prawu (jakże aktualny), i wreszccie ostatni dialog Platona - Prawa.

 

Tematyka tych tekstów krąży dokoła problemów budowy sprawiedliwego społeczeństwa, dobrze urządzonego państwa. I warunku koniecznego dobrego państwa - wychowania i edukacji młodzieży. Głębia i bogactwo spostrzeżeń Platona staje się naszym udziałem podczas wspólnej lektury i dyskusji nad tekstami.

 

Wspólną lekturę prowadził będzie prof. Tadeusz Bartoś. Spotkania co dwa tygodnie w wtorki o g. 19.00 w Centrum Łowicka. Pierwsze spotkanie 17 października 2017, następne 31 października, 28 listopada itd. co dwa tygodnie. W ciągu roku możliwe jest odwołanie jednego lub dwóch spotkań z uwagi na inne zajęcia prowadzącego.

Zapisy rozpoczynamy we wrześniu. Tam należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę, by wybrać odpowiednie seminarium.