Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zebrać fundusze na drugie wydanie Komentarza Tomasza z Akwinu do Ewangelii Jana.

Książka już jest dostępna w sprzedaży w Wydawnictwie Marek Derewiecki

 

***

Niektóre książki nie mogłyby ukazać się, gdyby nie pomoc. Tak jest z "Komentarzem Tomasza z Akwinu do Ewangelii Jana". Jest to tekst unikalny. Zdanie po zdaniu wybitny umysł analizuje słowa Ewangelii. To co zawiłe rozjaśnia, używa prostego języka, potocznego, zrozumiałego dla każdego. 

Ewangelia Jana jest wyjątkowo ciekawa, wiele w niej wątków tajemniczych, metafor, symboli, przemawiania obrazem. Komentarz Tomasza z Akwinu podejmuje ten sposób mówienia, rozumie symboliczny język. Możemy więc tam przeczytać kim było to Słowo, które było na początku. Możemy przyjrzeć się jak opisuje Tomasz z Akwinu obmycie nóg przez Jezusa uczniom w Wieczerniku, jaki sens miała modlitwa Jezusa przed śmiercią. To niewyczerpane źródło religijnej inspiracji.

Na temat komentarza mamy wypowiedź Tadeusza Bartosia https://bit.ly/2Iqt9PJ