Nic nie czyni człowieka bardziej wolnym niż radość. Radość wyzwala umysł i napełnia go spokojem
Nachman z Bracławia
Ktoś, kto nie widzi, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poszukiwać dowodu - to ktoś nie wychowany ("Metafizyka", IV, 1006a i nast.)
Arystoteles
Gdy ktoś chętnie maszeruje w szeregu, to już zasługuje na moją pogardę, bo tylko przez przeoczenie zachował mózg - całkowicie wystarczyłby takiemu człowiekowi szpik kostny
Albert Einstein
Ani jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba ("O wolności")
John Stuart Mill
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec
Ludzie, którzy piszą wiele książek, dowodzą w ten sposób, że nie mają nic do powiedzenia
Martin Heidegger
Przebaczenie znaczy zwykle po prostu zapomnienie (…). Zamiast być cnotą, graniczy z bezbożnym, pozbawionym szacunku zaniedbaniem. Bogowie wybaczają niewiele i tylko z rzadka (…). Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywoływane przez nich zamęt i spustoszenie były pamiętane (…). Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zachowuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół (…). Przebaczenie wymazuje to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna niczym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury człowieka, głębi duszy, na temat bogów
James Hillman
Ty miłych udręk umysłom przysparzasz zdrętwiałym (...) ty zawiedzionym nadzieję przywracasz, ty biedakowi przyprawiasz rogi, że za nic ma królów groźby, za nic oręż złowrogi (apostrofa do wina)
Horacy
czy bogowie lubią to, co zbożne dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią
Sokrates (Eutyfron)

Co dwa tygodnie spotykać się będziemy na wspólnej lekturze  głównego dzieła Martina Heideggera Bycie i czas.  Uważany za niejasnego, autor, podczas wspólnej lektury staje się przystępny.Nie możemy dotrzeć i zrozumieć wielkości myśliciela bez systematycznej lektury jego tekstów. Dopiero obcowanie z jego myślą pozwala uchwycić szerokość jego horyzontów, wnikliwość spostrzeżeń. Myśleć po Heideggerowsku oznacza ćwiczenie z hermeneutyki, ćwiczenie z tego, co znaczy rozumieć, z warunków tego, czym jest rozumiejące bycie w świecie. Trzeba nam zrozumieć, co znaczy rozumieć, by zacząć rozumieć.

 

Wspólną lekturę prowadził będzie prof. Tadeusz Bartoś. Spotkania co dwa tygodnie we wtorki o g. 19.00 w Centrum Łowicka, s. 21. Pierwsze spotkanie 24 października 2017, następne 21 listopada, 5 grudnia, itd. co dwa tygodnie. W ciągu roku możliwe jest odwołanie jednego lub dwóch spotkań z uwagi na inne zajęcia prowadzącego. 

 

Zapisy rozpoczynamy we wrześniu. Tam należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę, by wybrać odpowiednie seminarium.