Szanowni Państwo

 

Warszawskie Studium Filozofii i Teologii jest przeznaczone jest dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, teologii, nauk szczegółowych, historii Kościoła. Wykłady odbywają się w Centrum Łowicka w Warszawie, ul. Łowicka 21, raz w miesiącu - w sobotę.

Trwają zapisy na kolejny rok akademicki. Nowy program można zobaczyć w zakładce Wykłady.

 

Omówienie programu

W naszych wykładach zajmujemy się zarówno problematyką filozoficzną jak i teologiczną, nie pomijamy też tematów bliskich obydwu dyscyplinom, takich jak psychologia, współczesne nauki przyrodnicze, historia Kościoła. Teologię będzie w tym roku reprezentował dr Piotr Sikora z krakowskiego Ignacjanum. Jego wykład będzie pokazywał, w jaki sposób teolog dzisiejszej doby może mówić (pisać) o postaci Jezusa, uwzględniając wiedzę z zakresu współczesnej filozofii, teorii kultury, psychologii, itp.

O postaci Jezusa od kilkudziesięciu lat piszą wiele akademiccy historycy epoki starożytności. Współczesna wiedza historyczna pozwala lepiej zrozumieć postać Jezusa w kontekście jego kultury, sposobu myślenia, a także otoczenia, w którym żył. O tym opowie nam prof. Paweł Janiszewski z Instytutu historycznego UW.

Myśl filozoficzna wielkiego filozofa wymaga czasu, by lepiej ją zrozumieć. Stąd pomysł na wykład monograficzny. Kilka spotkań na temat  jednego autora, będzie to Jacques Derrida
pozwoli nam wniknąć lepiej w specyfikę jego myślenia. Poprowadzi je dla nas prof. Małgorzata Kowalska z wydziału filozofii Uniwersytetu Białostockiego.

Karl Gustaw Jung to drugi po Freudzie najbardziej wpływowy psychoanalityk, założyciel własnej szkoły, oryginalny i kontrowersyjny zarazem. Wpływ psychoanalizy na kulturę XX wieku jest tak olbrzymi, że postanowiliśmy kontynuować także w tym roku wykłady dra Zenona Waldemara Dudka, uznanego specjalisty w tym zakresie.

Jung ma swoich wybitnych uczniów i kontynuatorów. Oryginalnym myślicielem w tym zakresie jest zmarły niedawno James Hillman. Przedstawi go drs Tomasz Stawiszyński, znawca tematu, autor poczytnej książki nawiązującej do myśli Hillmana, Potyczki z Freudem.

Nauki współczesne są dla laików terra incognita. Tak jest zwłaszcza ze współczesną fizyką. Stąd pomysł, by przyjrzeć się rozwojowi tej nauki. Naszym wykładowcą będzie prof. Andrzej Kajetan Wróblewski z Instytutu Fizyki UW, znany polski fizyk, autor unikalnej pracy Historia Fizyki.

Narodziny i śmierć metafizyki to tytuł wykładu dra hab. Tadeusza Bartosia z Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Zgodnie z tytułem wykład będzie mówił o tym jak rodziła się metafizyka w starożytnej Grecji, czym wyróżniał się ten typ myślenia, jak zawładnął umysłami ludzi w późnym antyku, jak mieszał się z rozmaitymi poglądami religijnymi tamtej epoki, co stało się u schyłku średniowiecza  kiedy to narodziło się nowożytne myślenie metafizyczne, oraz jak zwalczano je zaciekle u zarania współczesności ogłaszając raz po raz jego śmierć.

Ostatnie kilkadziesiąt lat to gwałtowne przyspieszenie badań nad ludzkim mózgiem. Jak myślimy, jak reagujemy, czym są uzależnienia, czy ludzkie myślenie można sprowadzić do funkcji mózgu, olbrzymia ilość kwestii tu się rodzi. Zagadnienia te przedstawi nam profesor Jerzy Vetulani z UJ, wybitny znawca tematu, autor poczytnych książek w tym zakresie.

WSFT prowadzi także seminarium filozoficzne. W tym roku będzie ono poświęcone tekstom Fryderyka Nietzschego a także Hannah Arendt. Wspólna lektura fragmentów tekstów i dyskusja to z grubsza program tego seminarium. Poprowadzi je dr hab. Tadeusz Bartoś. Zapisy na pierwszym spotkaniu 12 października. Spotkania dwa razy w miesiącu.

 

Na temat nowego programu wykładów posłuchać można rozmowy w Radiu TOK FM z Tadeuszem Bartosiem.

 

Anna Krajewska

Tadeusz Bartoś
Prezes Fundacji Dyrektor Programowy
Aktualności

06.05.2014

Zakończenie roku akademickiego

Gościem specjalnym wykładu na zakończenie roku akademickiego będzie prof. Andrzej Lengauer. Po wykładzie spotkanie towarzyskie w ogrodzie Centrum Łowicka.

Sekretariat Studium
Telefon tel.: +48 22 826 74 18
Fax fax: +48 22 826 23 02
Email e-mail: sekretariat@wsft.edu.pl
Adres miejsca wykładów
Adres Centrum Łowicka, Łowicka 21, W-wa

Polecamy